Izbor za igru godine – Sony Playstation 4 – pravila natječaja

Pravila natječaja

KLASA:UP/I-460-02/15-01/491
URBROJ:513-07-21-01/15-2        
Zagreb, 28. Kolovoza 2015.

Sveta Nedelja, 10.08.2015.

 

Na temelju članka 69. Zakona o igrama na sreću (Narodne novine br 87/09, 35/13, 158/13, 41/14, 143/14) i članka 6. stavka 1. Pravilnika o priređivanju nagradnih igara (Narodne novine br. 8/10) Sancta Domenica d.o.o., Dr. Franje Tuđmana 69, 10431 Sveta Nedelja, Hrvatska, OIB: HR35409850545 upisan u sudski  registar Trgovačkog suda u Zagrebu pod MBS: 080340661 utvrđuje slijedeća:

 

Pravila nagradne igre

„SD Izbor za PS4 igru godine“

Članak 1. PRIREĐIVAČ NAGRADNE IGRE 
Priređivač nagradne igre je Sancta Domenica d.o.o., Dr. Franje Tuđmana 69, 10431 Sveta Nedelja, Hrvatska, OIB: HR35409850545 (dalje u tekstu: Organizator). Administrator Facebook stranice i aplikacije „Facebook kviz“ (dalje u tekstu: Aplikacija) u kojoj se nagradna igra provodi je Internet Jelovnik d.o.o., Bulvanova 14, 10000 Zagreb, OIB: 19702535958 (dalje u tekstu: Administrator). Ova nagradna igra ni na koji način nije sponzorirana ili promovirana od strane Facebooka, niti je povezana s Facebookom. 

Članak 2. SVRHA NAGRADNE IGRE
Ostvarivanje promidžbe i prepoznatljivosti brenda. 

Članak 3. TRAJANJE NAGRADNE IGRE
Nagradna igra traje u periodu od 27. kolovoz do 27. rujan 2015. 

Članak 4. PRAVO SUDJELOVANJA U NAGRADNOJ IGRI
Pravo sudjelovanja u nagradnoj igri imaju svi građani Republike Hrvatske s prebivalištem u Republici Hrvatskoj na dan zaključenja nagradne igre, sve fizičke osobe koje su registrirane na društvenoj mreži „Facebook" (na web- stranici http://www.facebook.com ), pod uvjetima korištenja koje definira Facebook i privatnosti koje je svaki korisnik odabrao za svoj profil, a koji se u razdoblju od 27. kolovoz do 27. rujan 2015. registriraju na aplikaciju „SD Izbor za PS4 igru godine" na toj društvenoj mreži. Pravo sudjelovanja u nagradnoj igri nemaju radnici Sancta Domenica d.o.o. kao priređivača, radnici  Internet Jelovnik d.o.o., kao niti jedna druga osoba koja je sudjelovala u pripremi ovog nagradnog natječaja. 

Članak 5. KAKO SUDJELOVATI U NAGRADNOJ IGRI

Za sudjelovanje u nagradnom natječaju potrebno je preko facebook aplikacije “SD izbor za PS4 Igru godine“ sudjelovati u izboru za PlayStation 4 igru godine, prema zadanim kategorijama i već odabranim naslovima igara u svakoj od već odabranih kategorija.

Za ostvarivanje dobitaka nagrade potrebno je pristupiti aplikaciji “SD izbor za PS4 Igru godine“  i glasovati u minimalno 2 kategorije (žanra) + kategorija Igra godine, glasovanje igre godine je zaključno kada se podijeli igra/kometar na natjecateljevom facebook profilu.

Natjecatelj prilikom glasovanja u kategoriji „Igra godine“ dolazi do dijela gdje je potrebno upisati svoj komentar vezan uz odabir za igru godine. Isti taj komentar natjecatelj mora podijeliti na zidu svoje facebook stranice. 

Izbor PS4 igre godine podijeljen je na 5 kategorija prema žanru, plus kategorija „Najiščekivanije“ za odabir igre koje tek dolaze u prodaju, plus kategorija „Igra godine“.

Kategorije prema redoslijedu: 1. Sport, 2. Racing, 3. First-Person Shooter, 4. Role-Play Game 5. Action/Adventure, 6. Najiščekivanije 7. Igra godine. Unutar svake kategorije/žanra su četri igre, za svaku kategoriju  moguće je odabrati samo jednu igru kao najbolju. U kategoriji „Igra godine“ nalazi se sveukupno 24 PS4 igre, moguće je odabrati samo jednu igru kao najbolju. Odabir igre u kategoriji „Najičekivanije“ ne ulazi u izbor igre godine.

Nakon što natjecatelj izabere najbolju igru po žanrovima (za sudjelovanje u nagradnom natječaju mora odabrati minimalno 2 kategorije+igru godine ) Sudionik se rangira na ljestvici prema ostvarenom broju lajkova na komentar korisnika na svakoj pojedinačnoj igri za svaku igru na kojoj je ostavio komentar. Korisnik ne može sudjelovati više puta u izboru igre godine i nagradnom natječaju sa istim facebook profilom. 


Članak 6. DISKVALIFIKACIJA

Organizator zadržava pravo u bilo kojem trenutku diskvalificirati Sudionika bez upozorenja, za vrijeme trajanja Natječaja, u sljedećim slučajevima: – ako Sudionik prekrši Pravila ili ostavi netočne osobne podatke prilikom davanja suglasnosti, – ukoliko jedna ili više osoba zatraže izuzimanje Sudionika iz Natječaja, – ako se Sudionik koristi lažnim profilima kako bi sudjelovao u glasovanju za izbor PS4 igre godine. Lažnim profilima će se smatrati svi profili za koje postoji razumna sumnja da su kreirani isključivo u svrhu nedopuštenog natjecanja (ista fizička osoba se natječe više puta s više različitih profila). Razlozi uključuju, ali nisu ograničeni na: nepostojanje profil slike, premali broj prijatelja ili neodgovaranje na direktni upit u roku od 24 sata, – ako Sudionik ostvari nerealno velik broj lajkova, ako Organizator ili Administrator primijeti korištenje programskih skripti u svrhu nedopuštenog ostvarivanja broja lajkova ili prava ponovnog sudjelovanja u natječaju, – iz nekog drugog razloga za kojeg Organizator ili Administrator procijeni da utječe na pravednost natjecanja. – svi Sudionici koji su diskvalificirani će biti obaviješteni o svojoj diskvalifikaciji putem e- mail adrese koju su ostavili.  

Članak 7. FOND NAGRADA

Nagradna igra podijeljena je u dva dva dijela.

Prvi dio odnosi se na sudjelovanje u glasovanju na „SD Izbor PS4 igre godine“ gdje Sudionik se rangira na ljestvici prema ostvarenom broju lajkova na komentar korisnika na svakoj pojedinačnoj igri za svaku igru na kojoj je ostavio komentar .

Na kraju svakog tjedna se za prethodni period pregledava tko je u tom periodu imao najviše lajkova na komentar korisnika na svakoj pojedinačnoj igri za svaku igru na kojoj je ostaviio komentar.

Svojom aktivnošću kroz: 1. Glasovanje za PS4 igru godine, 2. Dijeljnje igre godine za koju natjecatelj glasa na zid svog facebook profila, 3. Komentari na svom facebook profilu kao i komentari na drugim profilima koi su podjelili obavijest/glasovanje o PS4 igri  godine.

Period obračuna za tjedne nagrade.

Od 27.08. do 06.09.2015. – Tjedna nagrada br. 1
Od 07.09. do 13.09.2015. – Tjedna nagrada br. 2
Od 14.09. do 20.09.2015. – Tjedna nagrada br. 3
Od 21.09. do 27.09.2015. – Tjedna nagrada br. 4

Tjedne nagrade: Opis / vrijednost

Tjedna nagrada br.1 –  PS4 igra preorder prema želji – 499 kn
Tjedna nagrada br.2 –  PS4 igra preorder prema želji – 499 kn
Tjedna nagrada br.3 –  PS4 igra preorder prema želji – 499 kn
Tjedna nagrada br.4 –  PS4 igra preorder prema želji – 499 kn

Ukupna vrijednost Tjednih nagrada: 1.996 kn


Glavna nagrada:

Svi sudionici nagradne igre u periodu od trenutka objavljivanja nagradne igre 27.08. do 27.09.2015. ulaze u bubanj za izvlaćenje glavne nagrade. Dobitnik glavne nagrade odabrati će se slučajnim odabirom preko programa rendom gdje će biti navedeni svi sudionici.

Glavna nagrada: Opis / vrijednost


1. LED TV Sony Bravia KDL-50W755C – 6.999 kn
2. PlayStation 4 1TB Black – 3.299 kn
3. PS4 igra preorder prema želji – 499 kn
4. PS4 igra preorder prema želji – 499 kn
5. PS4 igra preorder prema želji – 499 kn

Ukupna vrijednost glavne nagrade: 11.795 kn

Ukupna vrijednost nagradnog fonda: 13.791 kn  (1.996 kn + 11.795 kn)

Članak 8. ZAMJENA NAGRADE
Nagradu definiranu u članku 7. nije moguće zamijeniti ili isplatiti u novčanoj protuvrijednosti. 

Članak 9. ODABIR I OBJAVA DOBITNIKA NAGRADNOG NATJEČAJA 
Nagrađuju se sudionici koje su sudjelovali u natječaju i koje su ostvarili uvjete navedene u članku 5./7. pod pretpostavkom da se radi o ispravnim prijavama sukladno članku 6. Imena dobitnika tjednih nagrada biti će objavljeni  na Facebook aplikaciji „SD izbor PS4 igre godine“ na stranici https://www.facebook.com/pages/Sancta-Domenica u roku od 24 sata nakon završetka natječaja. 

Izvlačenje glavne nagrade biti će dana 30.09.2015. u prostorijama Sancta Domenica poslovnice po odabiru priređivača nagradnog natječaja. Točnu lokaciju poslovnice Organizator će objaviti na službenoj facebok stranici minimalno 5 dana prije samog izvlaćenja.

Ime dobitnika glavne nagrade biti će objavljeno na Facebook aplikaciji „SD izbor PS4 igre godine“ na stranici https://www.facebook.com/pages/Sancta-Domenica u roku od 24 sata nakon završetka natječaja. 


Članak 10. UVJETI POD KOJIMA SE NAGRADNA IGRA MOŽE PREKINUTI
Nagradni natječaj može se prekinuti samo u slučaju nastupanja okolnosti za koje priređivač nije odgovoran, odnosno koje nije mogao spriječiti, otkloniti ili izbjeći. U slučaju prekida sudionici će biti obaviješteni na web stranici http://www.sancta domenica.hr  i na Facebook aplikaciji gdje će biti objavljena Pravila nagradnog natječaja. 

Članak 11. NAČIN NA KOJI SUDIONICI NAGRADNE IGRE PREUZIMAJU NAGRADE
Dobitnici će svoje nagrade podići u odabranoj Sancta Domenica poslovnici, nakon što će biti obaviješteni putem e-maila o osvojenoj nagradi u roku od 30 dana od dana primitka pisane obavijesti o dobivenoj nagradi, uz predočenje osobne iskaznice ili druge identifikacijske isprave.

S dobitnicima nagrade sklopit će se po potrebi poseban ugovor ili izjava o preuzimanju nagrade. Način preuzimanja nagrada, ovisno o vrsti nagrade i geografskoj udaljenosti dobivatelja iste, priređivač može dogovorit telefonskim putem ili e-mailom s dobitnicima iste.

Ukoliko je dobitnik nagrade malodobna osoba, Priređivač će nagradu uručiti osobi koja je temeljem zakona ili odluke državnog tijela dužna starati se o njoj, a nakon uvida u isprave koje dokazuju rodbinski odnosno starateljski odnos.

Dobitnik može preuzeti nagradu nakon što podmiri sve obveze koje za dobitak proizlaze iz pozitivnih zakonskih propisa RH kao i ovih Pravila. Ako dobitnik u navedenom roku ne podigne nagradu Priređivač će pisanim putem obavijestiti dobitnika te mu odrediti naknadni rok od 8 dana za podizanje nagrade. Ostvarena nagrada ne može se mijenjati za novac, drugu robu ili drugu uslugu. Ukoliko dobitnik ni u naknadnom roku ne podigne nagradu gubi pravo na nju, a Priređivač će postupiti sukladno čl.12. Pravilnika o priređivanju nagradnih igara.

Članak 12. POSEBNE SITUACIJE

U slučaju da se u nagradnu igru uključi manje sudionika od broja nagrada koje su predviđene nagradnim fondom, dodijeliti će se onoliko nagrada koliko je u nagradnoj igri sudjelovalo sudionika, nepodijeljene ili nepodignute nagrade bit će prodane na javnom natječaju, a sredstva ostvarena prodajom uplaćena u korist državnog proračuna.

Članak 13. PUBLICITET

Sudjelovanjem u ovom nagradnom natječaju sudionici su suglasni da se njihovi osobni podaci: ime, prezime, e-mail adresa, mjesto prebivališta i/ili boravišta mogu od strane priređivača koristiti bez naknade i prethodne suglasnosti dobitnika te da se mogu objaviti u tiskanom, zvučnom, slikovnom i videomaterijalu. 

Članak 14. POREZI, NAKNADE
Priređivač se obvezuje 5% utvrđene vrijednosti nagradnog fonda odmah uplatiti u korist Hrvatskog crvenog križa. Dobitnici ne snose nikakve poreze, obveze, troškove slanja poštom ili naknade direktno povezane s nagradama.

Članak 14. RJEŠAVANJE SPOROVA

U slučaju spora između priređivača i sudionika ove nagradne igre nadležan je Općinski sud u Zagrebu.

Članak 15.

Pravila nagradne igre počinju vrijediti nakon dobivenog odobrenja Ministarstva financija i njihove objave na službenim internetskim stranicama priređivača nagradne igre www.sancta-domenica.hr.

Sancta Domenica d.o.o.